Upgrading to Exchange 2007 – Checklists Part 3

Det er nu blevet tid til at klargøre og installere mine ønskede CCR mailboks servere.
Jeg vælger i denne øvelse at holde mit CCR cluster miljø i samme subnet.

Installation af 2 x Mailbox servere i et CCR setup (Cluster continuous replication):

Installer først 2 x Windows Server 2008 Ent. x64 + fuld windows update + domain members.
Der er 2 netkort i begge servere, samt C-D-E partitioner til OS, Exchange logfiler og Exchange DB.
For konfiguration af mailbox storage, se nedenstående link:
Exchange 2007 Mailbox Server Role Storage Requirements Calculator

Opret herefter CCR.cmd som indeholder følgende kommandoer:

REM CCR.cmd – Prerequisites for CCR Mailbox Role
ServerManagerCmd -i PowerShell
ServerManagerCmd -i Failover-Clustering
ServerManagerCmd -i Web-Server
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth

Jeg referere her til nedenstående artikler fra Henrik Walther:
Deploying an Exchange 2007 SP1 CCR Cluster on a Windows Server 2008 Failover Cluster – Part 1
Deploying an Exchange 2007 SP1 CCR Cluster on a Windows Server 2008 Failover Cluster – Part 2
Deploying an Exchange 2007 SP1 CCR Cluster on a Windows Server 2008 Failover Cluster – Part 3

De enkelte noder som skal indgå i Windows 2008 Failover cluster er konfigureret som følger:

WIN-CCR-001:
LAN = 192.168.35.240
Cluster = 172.16.10.2

WIN-CCR-002:
LAN = 192.168.35.241
Cluster = 172.16.10.3

Cluster konfigurationen bliver som vist på nedenstående billeder.
Cluster Name = WINCCR
IP adresse = 192.168.35.242

Jeg starter her med at lave failover clusteret via GUI’en “Failover Cluster Management” på WIN-CCR-001, hvor jeg her vælger de ønskede noder.
 
Næste trin, er at angive cluster navn og IP adresse.
 
Cluster installationen afsluttes.

Konfigurer netværks konfiguration for “failover cluster”.
Rename de 2 netværk til feks. Public og Private (heartbeat), så det bliver nemt at adskille dem.
Fjern til sidst hak i “Allow clients to connect through this network” for det private network.

Næste step er at oprette “File Share Majority Quorum”. Det gøres med nedenstående kommandoer på begge mine CAS/HUB servere:
Jeg angiver her mit “Clustered Mailbox Server name” til WINMBX (192.168.35.243).

MKDIR FSM_DIR_WINMBX
NET SHARE FSM_WINMBX=C:FSM_DIR_WINMBX /GRANT:WINCCR$,FULL
CACLS C:FSM_DIR_WINMBX /G BUILTINAdministrators:F WINCCR$:F

Som nævnt tidligere er mine CCR noder i det samme subnet. Jeg vælger her at oprette et CNAME for min føroprettede “File Share Majority Quorum”.
Hvis en af CAS/HUB serverene på et tidspunkt fejler, skal jeg så bare ændre “CNAME target host” i DNS manageren frem for at re-konfigurere cluster servicen.
 
For stretched CCR cluster se nedenstående retningslinier:
New File Share Witness and Force Quorum Guidance for Exchange 2007 Clusters

Vælg herefter “Configure Cluster Quorum Settings” i “Failover Cluster Manageren”.
Angiv “Shared Folder Path” til det føroprettede Alias (CNAME).

Cluster quorum konfigurationen afsluttes.

Inden jeg installere Exchange 2007 mailbox rolen på mine 2 CCR noder, kører jeg en validerings-test af cluster konfigurationen.
Endvidere stopper jeg de enkelte cluster node og sikre mig at jeg stadigvæk kan pinge cluster navnet (WINCCR).
 

Jeg er nu klar til at installere mailbox rollen på min første CCR node WIN-CCR-001:
Jeg vælger her “Custom Exchange Server Installation” + “Active Clustered Mailbox Server role”.
 
Angiv navn på “Clustered Mailbox Server” + path til database filerne.

 

Angiv en ledig fast ip adresse for WINMBX.

Afslut installationen på WIN-CCR-001 og genstart serveren.  Start cluster manageren og lav failover til WIN-CCR-001 igen.
Vi har nu den ene CCR cluster node op at køre.
Start installationen på den anden cluster node (WIN-CCR-002).
 
Start EMC’en og vælg efterfølgende properties på Mailbox Cluster Name og sikre, at det er online + kør “Test-ReplicationHealth” cmdlet.
Nedenstående kan også vises med kommandoen “Get-ClusteredMailboxServerStatus“.

 

Afslut med af installere seneste update rollup på de 2 CCR noder. Det er vigtigt man kun installerere update rollups, når CCR noden er passiv.
How to Install Update Rollups in a CCR Environment:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb885047(EXCHG.80).aspx

Efter at have installert “Update rollup på WIN-CCR-002 (passiv), vælger Jeg “move the clustered mailbox server” til WIN-CCR-002, så jeg kan installere den på WIN-CCR-001.
Forinden sikre jeg mig, at “Copy Status” står til “Healthy”. “Copy Status” kan tjekkes med kommandoen “Get-StorageGroupCopyStatus

 
Jeg flytter herefter “Cluster Gruppen” (cluster ip, cluster name,quorum owner) over til WIN-CCR-002 med nedenstående kommando:
Cluster.exe group “Cluster Group” /move:WIN-CCR-002

Jeg kan nu installere seneste “Hotfix Rollup” på WIN-CCR-001.
Afslut med at flytte log og database filer til de ønskede lokationer (D og E-drev mfl.) med nedenstående kommandoer, som afvikles fra den aktive node.
Suspend-StorageGroupCopy -Identity ‘WINMBXFirst Storage Group’
Dismount-database -Identity ‘WINMBXFirst Storage GroupMailbox Database’
Move-StorageGroupPath -Identity ‘WINMBXFirst Storage Group’ -LogFolderPath E:LogsSG01 -SystemFolderPath E:LogsSG01 -ConfigurationOnly
Flyt herefter system og log filer på den aktive og passive node.
Move-DatabasePath -Identity ‘WINMBXFirst Storage GroupMailbox Database.edb’ -EdbFilePath ‘D:MailboxSG01Mailbox Database.edb’ -ConfigurationOnly
Flyt herefter database fil på den aktive og passive node.
Mount-Database -Identity ‘WINMBXFirst Storage GroupMailbox Database.edb’
Resume-StorageGroupCopy -Identity ‘WINMBXFirst Storage Group’

Mit CCR cluster setup er nu testet, opdateret og klart til at hoste user mailboxes.

Cluster Continuous Replication
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124521.aspx

How to Move a Storage Group in a CCR Environment (inkl. log files):
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996391(EXCHG.80).aspx

How to Move a Database in a CCR Environment:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997646.aspx

Exchange 2007 CCR Failover Process:
http://cdugas.spaces.live.com/blog/cns!DE4614130F3E8A5D!504.entry

How to Seed a Cluster Continuous Replication Copy:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124706.aspx

Upgrading to Exchange 2007 – Checklists Part 1
http://jravn.dk/?p=74

Upgrading to Exchange 2007 – Checklists Part 2
http://jravn.dk/?p=75

Comments are closed.