Clone XenApp (Presentation Server)

Nedenstående er mit bud på hvordan man nemmest kloner en XenApp (Presentation Server).
Jeg antager at man har en Presentation Server med Raid 0+1 + Windows 2003 + PS 4.5.

På reference serveren (den server man vil klone fra) tilføj følgende admin grupper og brugere.
Domain admins + The local administrators group + A local administrator from a machine where the SID is not being changed.
Download herefter sysprep og CTX_CpsvcUser ned på reference server (feks. C:masterctxclone)
Udtag disk 2 fra reference server.
Sikre dig at den nye server man vil klone til er offline (ikke på netværket).
Indsæt disk 2 i ny server og boot den op (vigtigt at man indsætter den i samme disk slot, som den sad på reference server).
Tilret IP konfig så den afspejler den nye server, som skal i produktion.
Slet eksisterende user profiles (ikke system profiles som all users, default users mfl.)
kør Disk Cleanup Wizard.
Kør CHFARM og meld serveren ind i en ny midlertidig farm (feks. access db + farmnavn = CTXCLONE)
Stop IMA og SMA service og sæt dem til manuel startup.
Ændre unik STA ID i filen “C:Program FilesCitrixsystem32CtxSta.conf”.
Meld serveren ud af det eksisterende domæne + Reboot serveren
Kør Micrsoft sysprep (Product key – Computername – Local admin password mfl.)
Slet alle eventlog entries.
Tilret “Serverhost” i registry, som passer til det nye servernavn (HKLM/SOFTWARE/Citrix/IMA/Serverhost).
Aktiver netværk på ny server.
Meld serveren ind i det eksisterende AD domæne + Reboot serveren.
Kør CHFARM og join den eksisterende farm (husk brugernavn og password til Citrix SQL databasen).
Disable logon til ny server
Flyt ny server ned i den ønskede citrix OU (Lockdown policies) + gpupdate /force
Sæt IMA og SMA service til automatic startup.
Kør nedenstående cmd-fil (skal afvikles ude på server consol. CtxCpsvc10.exe må ikke afvikles i en remote session).

REM ctxclone.cmd
REM Recreating Ctx_CpsvcUser account and checks and assigns all required access permissions
REM Recreating the Local Host Cache
cd
C:
cd c:masterctxclone
START /WAIT CtxCpsvc10.exe
net stop imaservice
dsmaint recreatelhc
net start imaservice
net start “citrix sma service”

Enable logon til ny server + kør qfarm /load og tjek at værdien stemmer overens med det nuværende load (feks. 100)
Afslut hele klonings-processen med at indsætte tom disk i slot 1 på ny server, så serveren får sit raid 0+1 level tilbage.
Citrix reference til ovenstående:
http://support.citrix.com/article/CTX107406&searchID=25893583

Comments are closed.