Installer WinRE lokalt på din Vista laptop


Windows RE i Vista afløser den tidligere recovery console i Windows XP.
Med Windows RE er den nu muligt at boote op via den lokale hardisk og lave en repair af maskinen.
Så hvis en bruger sidder udenfor virksomheden og hans maskiner ikke vil boote, kan han nu selv lave en repair uden at skulle have diverse system CD’ere.
Installationen af WinRE er som følger:

Klargør en Vista test Workstation.
Download og installer WAIK
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en

Start Windows PE Tools Command Prompt (RunAs Administrator)
Opret følgende directories.
mkdir c:winre_image
mkdir c:winre_mount

Opret en WinRE image file, som skal anvendes til vores Vista Windows Recovery Environment.
Boot.wim tager vi fra den locale Vista DVD/ISO.
imagex.exe /export /boot D:sourcesboot.wim 2 c:winre_imagewinre.wim “WinRE”
Mount winre.wim via ImageX
imagex /mountrw c:winre_imagewinre.wim 1 c:winre_mount

Opret en ini fil, som kaldes winpeshl.ini. Rediger filen og indsæt nedenstående.
[LaunchApp]
AppPath=x:sourcesrecoveryrecenv.exe

Kopier denne fil til det mounted WinRE  directory.
copy winpeshl.ini c:winre_mountWindowsSystem32

Unmount Image filen.
imagex.exe /unmount /commit c:winre_mount

Kopier følgende filer til C:
winre.wim
boot.sdi – C:Program FilesWindows AIKToolsPEToolsx86boot
SetAutoFailover.cmd – C:Program FilesWindows AIKRecovery

Aktiver WinRE i F8 Boot menuen. Husk RunAs Administrator fra en command prompt.
setautofailover.cmd /target c: /wim /nohide

Før aktivering

Efter aktivering

Nedenstående viser en Vista laptop, hvor en central opstartsfil er defekt.
Vista starter automatisk selve repair processen. Det betyder at brugeren ikke selv skal trykke F8 under opstart.
Første skridt i repair processen er at sætte keyboard layout.

Herefter udføres Repair, som tager ganske kort tid.

Systemet er gendannet og brugeren kan nu igen boote op normalt.
Der er således minimalt input fra brugeren for at kunne gendanne sit eget system.

For mere info se nedenstående links:
http://blogs.msdn.com/winre/default.aspx
http://www.svrops.com/svrops/articles/winvistare.htm

Comments are closed.