Specops Gpupdate

Dette program er freeware og giver et rigtig godt add-on til “Active Directory Users and Computers”.
SpecOps GPUpdate udvider ADUC med følgende funktioner:

  • Gpupdate – Makes the remote computer(s) perform a Group Policy refresh interval.
  • Restart – Reboots the remote computer(s).
  • Shut Down – The same options as Reboot.
  • Start – Sends a start command to the computer(s) using Wake-On-Lan technology.

For alle ovenstående punkter generer SpecOps GPUpdate en realtime rapport, så man kan se hvilke pc’ere der fejler på en given handling.
Man kan udføre ovenstående på OU eller Workstation niveau.

 
 
 

Systemkrav er som følger:

  • Windows XP with SP2 or Windows Server 2003
  • .Net Framework 2.0
  • Microsoft Active Directory Users and Computers

Efter installation skal man køre SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe, som følger:
Start – cmd – cd Cd %CommonProgramFiles%SpecopssoftSpecops ADUC Extension SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe /add

N.B: SpecOps GPUpdate laver ingen schema udvidelser.

Troubleshooting – Herunder hvis man har den indbygget firewall enabled på XP eller Vista.
http://www.specopssoft.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=268

Programmet kan downloades fra nedenstående link.
http://www.specopssoft.com/products/specopsgpupdate/

Comments are closed.