Deployment af Windows 7 – SCCM 2007 Part 1

Med System Center Configuration Manager 2007 (SCCM), får man et samlet værktøj til at styre klienter og servere på netværket.
Man kan således lave ZTI/Bare Metal Windows Deployment, Software Deployment/Application Managemet, Patch Management (WSUS) og Hard/Software Inventory mfl.
For mere info omkring de enkelte features se nedenstående link.
http://www.microsoft.com/systemcenter/configurationmanager/en/us/overview.aspx

I forbindelse med udgivelsen af den nye Windows 7, vil jeg her prøve at opsætte og teste et deployment senario.
Dette er baseret på en Zero Touch installation (ZTI) af Windows 7 og Office 2007.
I denne blog-post vil jeg her fokusere på forberedelse og Installation af SCCM 2007.

Inden jeg installerer SCCM, vælger jeg forinden, at schema udvide mit eksisterende AD Schema.
Kør en command prompt med “Run As Administrator” fra den DC’er der har FSMO rollerne.
Gå til følgende sti fra SCCM DVD’en eller ISO filen. “SMSSETUPBINi386”.
Kør ExtADSch.exe.

Tjek herefter ExtADSch.log i roden af C-drevet, om der er nogle fejl.

Reference til ovenstående.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb633121.aspx

Næste skridt er, at lave en “System Management Container” i Active Directory Domain Services. Dette sker ikke automatisk ved Schema udvidelsen.
Start ADSIEdit og connect til “Default naming context”. Gå til “CN=System” og højre musetast, vælg New – Objeckt – Container – Next.
I value feltet angives System Management. Vælg Next – Finish

Reference til ovenstående.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb632591.aspx

Som afslutning til Schema udvidelsen, må vi tilføje de nødvendige rettigheder til System Management containeren som vi lige har oprettet.
Start ADUC og vælg “Advanced Features”. Højre musetast på “System Management” under System containeren og vælg properties.
Gå til “Security” fanebladet og tilføj SCCM serveren med “Full Control”

Vælg herefter Advanced knappen og marker SCCM server objektet.
Klik Edit og vælg  “This Object and all descentdant object” (This object and all child objects) i “Apply onto” dropdown boksen.

Reference til ovenstående.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb633169.aspx

Jeg er nu klar til at installere de såkaldte Prerequisit til SCCM serveren, som omfatter IIS, BITS og WebDAV extensions.
Min SCCM server, er en Windows 2008 SP2 x64 + Full Windows Update.
Jeg antager her, at man i forvejen har en kørende SQL 2005 (SP2/SP3)/2008 og WSUS 3.0 SP1 server i ens miljø.

Jeg kører nedenstående cmd-fil på SCCM serveren.

REM *******SCCM_PRE.cmd***********
ServerManagerCmd -i Web-Server
ServerManagerCmd -i Web-Static-Content
ServerManagerCmd -i Web-Asp-Net
ServerManagerCmd -i Web-ASP
ServerManagerCmd -i Web-Mgmt-Compat
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth
ServerManagerCmd -i BITS
ServerManagerCmd -i RDC

Download og installer herefter WebDav x64.
http://learn.iis.net/page.aspx/350/installing-and-configuring-webdav-on-iis-70/

Konfigurer WebDav i henhold til nedenstående link.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc431377.aspx

Tilmeld SCCM computer objektet til den lokale administrators gruppe på SQL og WSUS serveren.
Installer Windows Deployment Services (WDS) uden at konfigurere den (default settings).
Installer “WSUS Administration Console only” og genstart serveren.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9E89E4EF-00A8-4193-8997-FE4E92215A57&displaylang=en

Jeg er nu nået til det punkt hvor jeg kan installlere “Configuration Manager 2007 SP1”.

Vælg “Install a Configuration Manager site server” – Next – “I accept these license terms” – Next – Custom settings – Next – Primary site – Next.
Vælg “No, I do not want to participate right now” – Next – Product Key – Next.
Jeg vælger her at installere SCCM på D-drevet.

Jeg angiver site code og site name.

Jeg vælger p.t at sætte SCCM i Mixed Mode.

Jeg vælger her default settings.

Jeg angiver SQL server og navn på database.

SMS Provider = WIN-SCCM-001
Install a management point = WIN-SCCM-001.win.local
Use the default port (80) – Next – Check for updates – Next.
Jeg opretter her en overordnet folder som jeg kalder WIN_SCCM_CONF og sharer ud med domain admins = full control.
Under WIN_SCCM_CONF folderen opretter jeg en underfolder som jeg kalder Downloads.

Forsæt med installationen og vent indtil den afsluttes.

Installationen afsluttes og jeg kan nu installere SCCM R2 opdateringen. Denne installation kræver ikke nogen Schema Udvidelse.
Den samlede installation af SCCM afslutter jeg med at installere hotfix KB970093.
Denne hotfix har support for Vista SP2 og Windows 2008 SP2.
http://support.microsoft.com/kb/970093

Comments are closed.