Active Directory – GPO backup


Man kan automatisere backup af sine GPO’er + Reports via et script.
Det betyder at hvis man skal restore en slettet eller fejlkonfigureret GPO, skal man ikke have hele domain controlleren ned og vende.
Man kan således via GPMC interfacet restore en bestemt GPO fra sine backup filer.
Nedenstående script kan feks. køres dagligt via “Task Scheduler”.

‘GPObackup

Dim wShell
Set wShell = Wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
wShell.run
“cscript.exe “ _
&
“””C:Program FilesGPMCscriptsBackupAllGPOs.wsf”” “ _
&
“””C:GPObackupGPO”””,0,True
wShell.run “cscript.exe “ _
&
“””C:Program FilesGPMCscriptsGetReportsForAllGPOs.wsf”” “ _
&
“””C:GPObackupReports”””,0,True

Comments are closed.