Archive for November 2012

Office 365 – Gode artikler og info til den nye Skydrive Pro

What’s new in Active Directory Domain Services in Windows Server 2012

Dette link giver rigtig god info omkring alle de nye features i AD DS 2012. Husk også at se punktet Further reading.
Whitepaper: What’s New in Active Directory Domain Services in Windows Server 2012
http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2012/10/29/whitepaper-what-s-new-in-active-directory-domain-services-in-windows-server-2012.aspx

Frigiv diskplads på C-drevet for en 2008 R2 Server

Det hænder at man får fyldt C-drevet op på en af sine virtuelle eller fysiske Windows 2008 R2 servere.
Et hurtigt fix til at frigive plads er at afvikle nedenstående kommando fra en admin prompt.
DISM /online /Cleanup-Image /SpSuperseded

Dette er også beskrevet i denne artikel.
How to Alleviate Disk Space Pressure Caused By a Large Windows Component Store (WinSxS) Directory
http://support.microsoft.com/kb/2592038

Office 365 – ADFS og SSO

For at opnå Single Sign-on i Office 365 med ADFS skal man tilføje ADFS FQDN (sts.jravn.dk) i sin IE intranet zone.
Dette kan automatiseres med en GPO.

Dette er også beskrevet i nedenstående artikel.
A federated user is prompted unexpectedly to enter their credentials when they access an Office 365 resource
http://support.microsoft.com/kb/2535227?wa=wsignin1.0

How to redirect sites to HTTPS in IIS 7.5

Nedenstående link viser hvordan du på en dejlig simpel måde kan redirecte dit IIS site til HTPPS.
http://www.thomasmaurer.ch/2010/11/how-to-redirect-sites-to-https-in-iis-7-5/