Archive for April 2011

Cumulative update package for Lync 2010

Seneste update kan hentes via nedenstående link.
http://support.microsoft.com/kb/2540951

Desværre retter den ikke “sharings-problemer” for online meetings i Office 365.
For mere info se nedenstående tråd.
http://community.office365.com/en-us/f/166/p/1432/8082.aspx#8082

Shared Mailbox – Sent mail items

Når man sender en mail fra en shared mailbox i Outlook 2003/2007/2010 havner mail’en i sent items for den primære mail account.
Det er lidt uheldigt, idet andre der benytter den shared mailbox, så ikke kan følge med i mail korspondancen.
Der er en workaround som går ud på at afvikle nedenstående reg-fil. Dette eksempel viser det for Outlook 2010.
Det betyder at sent mail items bliver placeret i den shared mailbox “sent items”.

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0OutlookPreferences]
"DelegateSentItemsStyle"=dword:00000001

For mere info se nedenstående link.
Shared Mailbox added in outlook profile but, where will Sent Item be saved?
http://exchangeshare.wordpress.com/2009/07/15/shared-mailbox-added-in-outlook-profile-but-where-will-sent-item-be-saved/

Denne artiklel nævner at man først skal installere hotfix KB2459115 for Outlook 2010. Det var ikke nødvendigt i mit tilfælde.
Måske er hotfixen taget med i Windows Update som en standard Outlook update.
http://digitaldeviation.com/articles/shared-exchange-mailboxes-outlook-2010-handling-sent-deleted-items

Jeg gjorde som følger:
Luk Outlook 2010 – Kør ovenstående reg-fil – Start Outlook. Det var således heller ikke nødvendigt med en genstart.

Exchange Online – Shared Mailbox

I Exchange Online GUI’en er det muligt at oprette to typer mailbox, nemlig user og room mailboxes.

Det er ligeldes muligt at oprette en shared mailbox via remote powershell v2, som er indbygget i Windows 7 og Windows 2008 R2.
Man kan således via powershell, administrere og konfigurere på samme måde, som havde det været Exchange 2010 on-premise.
Jeg starter her windows powershell fra en Windows 2008 R2 server og giver den fuld gas med nedenstående kommando.
Set-ExecutionPolicy unrestricted

Jeg angiver her min Office 365 exchange admin account og password, ved at eksekevere nedenstående command.
$cred = Get-Credential

Næste step er at oprette en powershell session op mod Exchange Online.
$O365 = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic –AllowRedirection

Importer cmdlets til den lokale computer.
$importcmd = Import-PSSession $O365


 
Jeg nu klar til at oprette en shared mailbox. I dette eksempel bliver det en mailbox til en servicedesk/helpdesk.
New-mailbox -Name "Service Desk" -Alias servicedesk –Shared

Man nu se via Exchange Online portalen at den shared mailbox er oprettet.

Næste trin er at oprette en distribution group (DG), som giver adgang til service desk mailboxen.

Jeg opretter den som en sikkerhedsgruppe og angiver de personer der skal være medlem.


Jeg sætter herefter rettigheder op, med læse adgang til mails og kalender for den shared mailbox servicedesk.
Add-MailboxPermission servicedesk -User dgservicedesk -AccessRights FullAccess

Jeg angiver ligeledes SendAs rettigheder.
Add-RecipientPermission servicedesk -Trustee dgservicedesk -AccessRights SendAs

Nedenstående command, bekræfter at rettighederne er sat korrekt.
Get-MailboxPermission -Identity servicedesk | Select User, AccessRights, Deny

Jeg tester hefter at jeg kan tilgå servicedesk mailboxen fra min egen account via Outlook 2010 og OWA.

 

Jeg kan også tilgå servicedesk mailboxen fra “Outlook Web Access”.

Denne blog-post er nu afsluttet.

Microsoft putting ERP in the Azure cloud

Så lige denne spænende nyhed fra Microsoft. Så udover Office 365 og CRM Online kommer de nu også med Dynamics AX.
For mere info se nedenstående link.
http://www.infoworld.com/d/applications/microsoft-putting-erp-in-the-azure-cloud-478

I gang med Microsoft Office 365 Beta

Så fik jeg endelig min beta invitation til Office 365. Nedenstående lister en række skærmdumps fra de nye programmer/services der indgår i Office 365.
Jeg har kort testet de enkelte services og indtil nu er jeg meget possetiv.
Det var rigtig nemt at registere den første admin account, samt at oprette test-brugere. Derudover har jeg ikke oplevet nogle performance issues endnu.
Det jeg mangler nu, er at opsætte ADFS/Proxy, så jeg får glæde af single sign-on (SSO), men det skal jeg lige læse lidt op på forinden.

Nedenstående viser admin portalen, hvor du styrer de enkelste services, samt opretter brugere, hvis du ikke har ADFS integration.
Jeg har her oprettet mig selv som bruger og givet mig adgang til Exchange, Lync og Sharepoint.

Næste step er så at logge ind med min bruger på min personlige Office 365 portal. Jeg kan herfra installere Lync klienten, samt en update til Outlook 2010.


Jeg kan herefter starte min Outlook 2010 lokalt fra min laptop. Den benytter autodiscover.

Næste step er at starte min Lync klient med integration til Outlook.

Sidste step er at teste Sharepoint online, hvor jeg her oploader en række dokumenter til mit personlige “My Site” via “Sharepoint Workspace”.

Jeg kan også hente og gemme dokumenter direkte fra Sharepoint Online via feks Word 2010.

Ligeledes kan jeg tilgå min ønskede dokumenter via Office 365 web portalen.

Udfra ovenstående test har jeg fået et rigtigt godt indtryk af den kommende Office 365.
Som bruger er du i gang i løbet af ganske få minutter, idet der ikke skal konfigureres ret meget.
Ssamtidig er performance god, så den enkelte bruger ikke vil  bemærke at det hele afvikles via cloud services.
Håber at kunne få tid til at blogge lidt mere omkring Office 365 i den nærmeste fremtid.