Archive for July 2009

Changes in Functionality from Windows Server 2008 to Windows Server 2008 R2 (RC)

Så lige dette opdateret link, som giver et rigtigt godt overblik af de nye spændende features i Windows 2008 R2.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd391932(WS.10).aspx

PowerShell – Exchange 2007

Jeg vil i denne blog-post prøve at samle nogle af de PS script jeg har testet og som er relateret til Exchange 2007.
Alle script bliver gemt og afviklet inde fra PowerGUI (www.powergui.org).
Jeg har tidligere lavet en kort blog-post omkring PowerGUI her – http://jravn.dk/?p=43
Det hele er testet af på en såkaldt “Admin PC” med Windows 7 RC.
Det er vigtigt at man afvikler script og PowerGUI med de fornødne rettigheder. Typisk vil man vælge en domain admins account.
Følgende software er installeret i nedenstående rækkefølge.

Installer Exchange 2007 EMC SP1 og vælg “Custom Exchange Server installation”.
Vælg herefter kun “Managemnet Tools”.

Download link (32-Bit).
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6be38633-7248-4532-929b-76e9c677e802&displaylang=en

Installerer herefter seneste SP eller Update Rollup (Exchange 2007 SP1 Rollup Update 9).
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=55320be2-c65c-48bb-bab8-6335aa7d008c&displaylang=en#filelist

Installer RSAT til Windows 7 RC og vælg alle RSAT features.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f6c62797-791c-48e3-b754-c7c0a09f32f3&displaylang=en#filelist

Installer Seneste Quest AD cmdlets.
http://www.quest.com/powershell/activeroles-server.aspx

Installer Seneste PowerGUI. Under installationen vælg, som vist på nedenstående billede.
http://powergui.org/downloads.jspa

 

Jeg er nu klar til at indsætte/kopiere mine ønskede script ind i PowerGUI.
For alle script i PowerGUI, gælder det, at man nemt kan eksportere visning/resultat til csv, html eller xml.
Jeg opretter forinden en folder, som jeg kalder WIN Exchange PS.

 

Code – Mailbox Seize Report. (Download link)

#Mailbox Size Report
Get-Mailbox -ResultSize ‘Unlimited’| select @{Name=”User Name”;expression={$_.displayname}},
@{Name=”Department”;expression={(get-user $_.alias).department}},
@{Name=”Storage Group”;expression={$_.database}},
@{Name=”Total Size (MB)”;expression={(get-mailboxstatistics $_).totalitemsize.value.toMB()}},
@{Name=”ItemCount”;expression={(get-mailboxstatistics $_).itemcount}},
@{Name=”LastLogonTime”;expression={(get-mailboxstatistics $_).LastLogonTime}} | Sort-Object -property  ‘Total Size (MB)’ -descending

Visning i PowerGUI.

 

Code – Mailbox Size Report – Top 10. (Download link)

#Mailbox Size Report – Top 10
Get-Mailbox -ResultSize ‘Unlimited’| select @{Name=”User Name”;expression={$_.displayname}},
@{Name=”Department”;expression={(get-user $_.alias).department}},
@{Name=”Storage Group”;expression={$_.database}},
@{Name=”Total Size (MB)”;expression={(get-mailboxstatistics $_).totalitemsize.value.toMB()}},
@{Name=”ItemCount”;expression={(get-mailboxstatistics $_).itemcount}},
@{Name=”LastLogonTime”;expression={(get-mailboxstatistics $_).LastLogonTime}} | Sort-Object -property  ‘Total Size (MB)’ -descending | select -first 10

Reference til ovenstående.
http://telnet25.wordpress.com/2009/07/02/powergui-get-mailbox-displaynamedepartmentstoragegrouptotalsize-mbitemcount/

Code – Storage Groups Statistics. (Download link)

#Storage Groups Statistics
Get-MailboxDatabase | Select Identity,
@{Name=”Size (GB)”;Expression={$objitem = (Get-MailboxDatabase $_.Identity); $path = ““” + $objitem.server + “`” + $objItem.EdbFilePath.DriveName.Remove(1).ToString() + “$”+ $objItem.EdbFilePath.PathName.Remove(0,2); $size = ((Get-ChildItem $path).length)/1048576KB; [math]::round($size, 2)}},
@{Name=”Size (MB)”;Expression={$objitem = (Get-MailboxDatabase $_.Identity); $path = ““” + $objitem.server + “`” + $objItem.EdbFilePath.DriveName.Remove(1).ToString() + “$”+ $objItem.EdbFilePath.PathName.Remove(0,2); $size = ((Get-ChildItem $path).length)/1024KB; [math]::round($size, 2)}},
@{Name=”No. Of Mbx”;expression={(Get-Mailbox -Database $_.Identity | Measure-Object).Count}} | Sort-Object -property  ‘Size (GB)’ -descending | Format-table -AutoSize

Visning i PowerGUI.

Med denne code kan man se, hvilke nye brugere der skal fordeles rundt i de enkelte maildatabaser udfra størrelse (GB) og antal mailbokse.
Reference til ovenstående.
http://exchangeshare.wordpress.com/2009/07/27/exchange-2007-database-statistics-in-powershell/

Code – List of mailbox who last logon time is older then 30 days.
Get-MailboxStatistics | where {$_.Lastlogontime -lt (get-date).AddDays(-30)} | Select displayName,LastLoggedOnUserAccount,LastLogonTime

Code – Mailboxes with forward address.
Get-Mailbox | Where {$_.ForwardingAddress -ne $null} | Select Name, ForwardingAddress, DeliverToMailboxAndForward

Code – Mailboxes with quota limit not set to default.
Get-Mailbox | Where {$_.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false} | Select Name, IssueWarningQuota, ProhibitSendQuota, ProhibitSendReceiveQuota

Code – Users with Send on Behalf Of set.
Get-Mailbox | Where {$_.GrantSendOnBehalfTo -ne $null} | Select Name, GrantSendOnBehalfTo

Reference til ovenstående.
http://smtpport25.wordpress.com/2009/05/26/powershell-to-get-the-list-of-user-who-last-logon-time-is-older-then-30-days/
http://exchangeshare.wordpress.com

PowerShell links.
http://blogs.msdn.com/PowerShell/
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-US/winserverpowershell/threads/
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/message/exch2007/default.mspx?mfr=true
http://www.exchangeninjas.com/PSSCategories

Bootable USB GUI-Tool – Vista/Windows 2008/Windows 7

Tidslinie for Microsoft Windows og Office

Så lige disse link, som bringer minder frem, fra de gode gamle dage.

History of Microsoft Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Microsoft_Windows

Graphical User Interface Timeline
http://toastytech.com/guis/guitimeline.html

History of Microsoft Office
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Microsoft_Office

Nye Freeware Tools

How to automatically move or delete files.
http://www.online-tech-tips.com/software-reviews/automatically-delete-files/

Double Driver – Bckup all your drivers in 2 seconds
http://www.dedoimedo.com/computers/double-driver.html

Microsoft Network Monitor Extensions.
ttp://nmexperts.codeplex.com/

GImageX – GUI til ImageX.
tp://www.autoitscript.com/gimagex/

Microsoft IT Environment Health Scanner
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=DD7A00DF-1A5B-4FB6-A8A6-657A7968BD11&displaylang=en

EASEUS Partition Master.
http://www.partition-tool.com/personal.htm

Nicetranslator (Er rigtig god hvis du feks vil have finpudset dine indlæg på diverse blogs eller forums).
http://www.nicetranslator.com/

ClipName – Context Menu extension (hurtige end funktionerne i OS)
http://www.mainsoft.fr/en/downloads.htm

 

Desktop Central – Free Windows Tools 2.
http://www.manageengine.com/products/free-windows-tools/free-windows-tools.html

FairStars CD Ripper.
http://www.fairstars.com/cdripper/index.htm

doPDF6.2 free PDF converter. (Simpel med x64 support)
http://www.dopdf.com/

Pismo File Mount Audit Package. (Simpel ISO og Zip mount tool)
http://www.pismotechnic.com/pfm/ap/

Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en

Auslogics System Information
http://www.auslogics.com/en/software/system-information

SoftKey Revealer. (Finder product key’s for OS og applikationer)
http://cakirbey.googlepages.com/softkeyrevealer

mp3 downloader.
http://www.remlapsoftware.com/clickster.htm

Sharepoint – Network File Share Webparts.
http://www.codeplex.com/NetworkShare

Workstation Migration Assistant.
http://dcunningham.net/2009/02/18/workstation-migration-assistant-104/

Default Passwords
http://www.cirt.net/passwords

ISO Recorder.
http://isorecorder.alexfeinman.com/W7.htm

Malware Protection Center.

Link:
https://www.microsoft.com/security/portal/beta/default.aspx?wa=wsignin1.0

Blog:
http://blogs.technet.com/mmpc/

Network Calculators.
http://www.subnetmask.info/

Word Menus.(Få Standard word menu tilbage)
http://indelibleink.com/WordMenu.html

Software og Hardware Inventory.
http://www.lansweeper.com/

Purgos – Desktop Management. (Open Source alternativ til DameWare eller Hyena)
http://www.softulz.net/

Steel Run As.
http://www.steelsonic.com/steelrunas.htm