Archive for August 2007

Specops Gpupdate

Dette program er freeware og giver et rigtig godt add-on til “Active Directory Users and Computers”.
SpecOps GPUpdate udvider ADUC med følgende funktioner:

  • Gpupdate – Makes the remote computer(s) perform a Group Policy refresh interval.
  • Restart – Reboots the remote computer(s).
  • Shut Down – The same options as Reboot.
  • Start – Sends a start command to the computer(s) using Wake-On-Lan technology.

For alle ovenstående punkter generer SpecOps GPUpdate en realtime rapport, så man kan se hvilke pc’ere der fejler på en given handling.
Man kan udføre ovenstående på OU eller Workstation niveau.

 
 
 

Systemkrav er som følger:

  • Windows XP with SP2 or Windows Server 2003
  • .Net Framework 2.0
  • Microsoft Active Directory Users and Computers

Efter installation skal man køre SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe, som følger:
Start – cmd – cd Cd %CommonProgramFiles%SpecopssoftSpecops ADUC Extension SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe /add

N.B: SpecOps GPUpdate laver ingen schema udvidelser.

Troubleshooting – Herunder hvis man har den indbygget firewall enabled på XP eller Vista.
http://www.specopssoft.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=268

Programmet kan downloades fra nedenstående link.
http://www.specopssoft.com/products/specopsgpupdate/

Gode Citrix links


Nedenstående links, er de Citrix ressourcer jeg p.t benytter:

Troubleshooting Tools for Citrix Environments
http://support.citrix.com/article/CTX107572

Citrix Knowledge Center
http://support.citrix.com/

Brian Madden
http://www.brianmadden.com/default.aspx

DABCC
http://www.dabcc.com/

Thomas Koetzing
http://www.thomaskoetzing.de/

Jason Conger
http://www.jasonconger.com/

The Server Based Computing Playground of LamerSmurfCitrix (Rene Vester)
http://www.nightshade.dk/

Troubleshooting Group Policy application problems
http://support.microsoft.com/kb/250842

CTX-Blog
http://ctxblog.gutzeit.ch/

Printingsupport
http://www.printingsupport.com/mambo/

msterminalservices.org
http://www.msterminalservices.org/

Gode links til at lave en recovery boot-CD eller USB


Nedenstående links beskriver rimelig godt hvordan du kan lave en recovery boot-cd eller USB.

Bart’s PE Builder og Ultimate Boot CD.
http://www.dedoimedo.com/computers/livecd.html

Malware Removal Starter Kit (Denne guide er den første jeg har set fra Microsoft omkring WinPE og Boot/Recovery cd’er).
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6cd853ce-f349-4a18-a14f-c99b64adfbea&displaylang=en

Installing WinPE on a USB Device – Part I.
http://juice.altiris.com/article/1344/installing-winpe-on-a-usb-device

Installing WinPE on a USB Device, Part II.
http://juice.altiris.com/article/1569/installing-winpe-on-a-usb-device-part-ii-the-menu

System State Backup og Event ID 2089


Med SP1 til Windows 2003, kom der en ny eventmeddelse, omkring manglende system State Backup.
Se nedenstående billede:


Default er “backup latency interval” sat til 30 dage, som er halvdelen af levetiden for en tombstone. For en ny forest er levetiden 180 dage.
Man kan via registry tilrette denne værdi pr. domain controller, så den logger eventID 2089 efter X antal dage.
For mere info, se Nedenstående link:
http://support.microsoft.com/kb/914034

Hvis man benytter et monitor system kan man indsætte evnetid 2089 som en alert parameter.
Det giver en god sikkerhed for at at man har en stabil backup procedure for sine domain controller.
N.B: Hvis man benytter Backup Exec version 10 eller 11, vil eventID 2089 fremkomme selv om der bliver lavet en “System State Backup”.
For mere info, se nedenstående link:
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/282890.htm

Så måske er det tid til at kigge lidt nærmere på Microsofts DPM 2007, som p.t. ligger i Beta2.
http://blogs.technet.com/dpm/default.aspx

Active Directory – GPO backup


Man kan automatisere backup af sine GPO’er + Reports via et script.
Det betyder at hvis man skal restore en slettet eller fejlkonfigureret GPO, skal man ikke have hele domain controlleren ned og vende.
Man kan således via GPMC interfacet restore en bestemt GPO fra sine backup filer.
Nedenstående script kan feks. køres dagligt via “Task Scheduler”.

‘GPObackup

Dim wShell
Set wShell = Wscript.CreateObject(“WScript.Shell”)
wShell.run
“cscript.exe “ _
&
“””C:Program FilesGPMCscriptsBackupAllGPOs.wsf”” “ _
&
“””C:GPObackupGPO”””,0,True
wShell.run “cscript.exe “ _
&
“””C:Program FilesGPMCscriptsGetReportsForAllGPOs.wsf”” “ _
&
“””C:GPObackupReports”””,0,True