Archive for the ‘Windows 8’ Category.

Gode guides til Windows 8 og Windows Phone 8

Disse guides kan være rigtige gode for brugerne i en given virksomhed, i forbindelse med indførelse af Windows 8 og Windows Phone 8.

Start it up and see what’s new
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/get-started

New keyboard shortcuts for Windows 8 and Windows RT
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/new-keyboard-shortcuts#1TC=t1

Windows 8 Accessibility Tutorial Guide
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35751

Office Mobile
http://www.windowsphone.com/en-US/how-to/wp8/office/office-hub

Drive maps i Windows 8 via Group Policy Preferences (GPP) fejler

Se nedenstående link for løsningen.

Windows 8 GPP Drive maps fails
http://gjohansson.com/blog/2012/08/22/windows-8-gpp-drive-maps-fails/

BitLocker fejl i Windows 8 Enterprise

I forbindelse med vores pilot test af Windows 8 Ent. fik jeg nedenstående fejl, da jeg skulle afvikle BitLocker, som er sat op via GPO.

Bitlocker_error

Vores eksisterende BitLocker GPO setup er sat op udfra nedenstående artikel og viker helt fint på vores eksisterende Windows 7 Ent. klienter.
Backing Up BitLocker and TPM Recovery Information to AD DS
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd875529%28WS.10%29.aspx

Løsningen er at opdatere/Udvide Active Directory Schema til seneste version 56 (Windows Server 2012).
Dette er også beskrevet i nedenstående artikel.

Schema Extensions for Windows Server 2008 R2 to support AD DS backup of TPM information from Windows 8 clients
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj635854.aspx

Schema upgrade for Windows 2012
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/13422.schema-upgrade-for-windows-2012-en-us.aspx

Få Microsoft Windows 8 Start Menu uden Classic Shell eller Start8

Højre musetast på taskbaren. Vælg Toolbars og New Toolbar.

Windows8_Start_Menu_01

Gå til nedenstående sti og vælg Programs.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu

Windows8_Start_Menu_02

Nedenstående billede viser herefter den nye Windows 8 start Menu.

Windows8_Start_Menu