Archive for the ‘Vista’ Category.

Windows Vista Service Pack 2 Pre-Beta

Invitationen til Vista SP2 beta, er nu gået i gang, for en række udvalgte brugere.
I den forbindelse faldt jeg over nedenstående link, der beskriver hvordan man kan downloade SP2 pre-beta versionen via Windows Update.
http://www.intowindows.com/update-vista-to-service-pack-2-how-to/

Reaktioner på Vista SP2 pre-beta:
http://www.winvistaclub.com/forum/windows-vista-tips-tutorials/24992-how-update-windows-vista-sp1-sp2.html#post115432

Jeg afviklede scriptet på en Vista x86 SP1 Ent. (Hyper-V guest).
 
Jeg kørte herefter Windows Update. Her blev jeg præsenteret for en såkaldt “Stack update” på 4.2 MB.
Jeg installede den og kørte Windows Update igen.

Det blev nu muligt for mig, at se Vista SP2 pre-beta på ca. 296.7 MB.
 
 

Installationen forløb uden problemer og tog ca. 20 min.

Næste skridt var så at installere den på min laptop (Vista SP1 Ent. x64 – 2 GB memory). Jeg tog selvfølgelig en backup forinden.
Stack update fyldte her 9,7 MB og SP2 fyldte omkring 497 MB.
Selve installation tog her ca. 35-40 min.
Jeg havde en lang række services og applikationer installeret, som  Bitlocker, Forefront, Windows Live Writer, Windows Live Mail (Hotmail-Feed-News), Office 2007, Visio mfl.
Ovenstående services og applikationer fungerer stadigvæk uden problemer. Windows Activation (kræver ikke re-activation) og Windows Update er også intakt.
Min Vista har nu status som Evaluation Copy Build 6002. Den udløber den 02-04 2010

Min fornemmelse er at den performe bedre i forbindelse med opstart og nedlukning.
Jeg syntes også den performer bedre når OS’et er loadet og jeg arbejder med de enkelte applikationer.
Men det vil jeg sikkert kunne sige mere om, her i den nærmeste fremtid.

For mere info omkring de nye ting i SP2 beta, se dette link:
http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2008/10/24/windows-vista-service-pack-2-beta.aspx

Et par gode Vista links

Windows Vista Compatibility Center:
http://www.microsoft.com/windows/compatibility/

Et af de bedste Vista tweak dokumenter jeg har set indtil nu. Nogle af de enkelte tips kan også bruges i et domæne miljø.
http://www.tweakhound.com/vista/tweakguide/index.htm

The How To Geek – Vista section:
http://www.howtogeek.com/tag/windows-vista/

Steve Sinchak MVP of TweakVista.com:
http://www.tweakvista.com/

ITsVISTA
http://itsvista.com/

Vista Vitals:
http://vistavitals.blogspot.com/

Windows Vista Weblog:
http://www.windowsvistaweblog.com/

Windows Vista Team Blog:
http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/default.aspx

Opdateret Bitlocker Tools – Vista/Windows 2008

Microsoft har frigivet følgende tools til Bitlocker.

BitLocker Drive Preparation Tool:
Med dette GUI tool kan du forberede dit disk-system til bitlocker.
 

BitLocker Recovery Password Viewer for Active Directory Users and Computers tool:
Med dette tool kan man se “Bitlocker Recovery Password” der er gemt i AD DS.

BitLocker Repair Tool:
Recover data fra en corrupted bitlocker disk.

Installer WinRE lokalt på din Vista laptop


Windows RE i Vista afløser den tidligere recovery console i Windows XP.
Med Windows RE er den nu muligt at boote op via den lokale hardisk og lave en repair af maskinen.
Så hvis en bruger sidder udenfor virksomheden og hans maskiner ikke vil boote, kan han nu selv lave en repair uden at skulle have diverse system CD’ere.
Installationen af WinRE er som følger:

Klargør en Vista test Workstation.
Download og installer WAIK
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c7d4bc6d-15f3-4284-9123-679830d629f2&displaylang=en

Start Windows PE Tools Command Prompt (RunAs Administrator)
Opret følgende directories.
mkdir c:winre_image
mkdir c:winre_mount

Opret en WinRE image file, som skal anvendes til vores Vista Windows Recovery Environment.
Boot.wim tager vi fra den locale Vista DVD/ISO.
imagex.exe /export /boot D:sourcesboot.wim 2 c:winre_imagewinre.wim “WinRE”
Mount winre.wim via ImageX
imagex /mountrw c:winre_imagewinre.wim 1 c:winre_mount

Opret en ini fil, som kaldes winpeshl.ini. Rediger filen og indsæt nedenstående.
[LaunchApp]
AppPath=x:sourcesrecoveryrecenv.exe

Kopier denne fil til det mounted WinRE  directory.
copy winpeshl.ini c:winre_mountWindowsSystem32

Unmount Image filen.
imagex.exe /unmount /commit c:winre_mount

Kopier følgende filer til C:
winre.wim
boot.sdi – C:Program FilesWindows AIKToolsPEToolsx86boot
SetAutoFailover.cmd – C:Program FilesWindows AIKRecovery

Aktiver WinRE i F8 Boot menuen. Husk RunAs Administrator fra en command prompt.
setautofailover.cmd /target c: /wim /nohide

Før aktivering

Efter aktivering

Nedenstående viser en Vista laptop, hvor en central opstartsfil er defekt.
Vista starter automatisk selve repair processen. Det betyder at brugeren ikke selv skal trykke F8 under opstart.
Første skridt i repair processen er at sætte keyboard layout.

Herefter udføres Repair, som tager ganske kort tid.

Systemet er gendannet og brugeren kan nu igen boote op normalt.
Der er således minimalt input fra brugeren for at kunne gendanne sit eget system.

For mere info se nedenstående links:
http://blogs.msdn.com/winre/default.aspx
http://www.svrops.com/svrops/articles/winvistare.htm

Script Elevation PowerToys for Windows Vista


Når man kører med UAC aktiveret i Vista, har jeg flere gange oplevet at jeg mangler rettigheder til at afvikle forskellige opgaver.
Opgaverne kunne være som følger:

  • Run As Administrator på MSI-filer
  • Run As Administrator på VBScript
  • Run As Administrator på CMD
  • Run As Administrator på PowerShell Script

Med PowerToys for Vista, vil man kunne få adgang til ovenstående via explore på en dejlig simple måde.
Download og unzip PowerToys. Højre musetast på hver enkelt af de elevate script-filer du ønsker at aktivere i context menuen.
Resultet kan ses på nedenstående billeder.For mere info se nedenstående link
http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/06/utilityspotlight/default.aspx