Archive for the ‘SCCM’ Category.

Deployment af Windows 7 – SCCM 2007 Part 16

Jeg vil afslutte denne blogpost serie, med at angive de referencer og links, som jeg har benyttet i dette test forløb.
SCCM er et rigtig godt produkt, som kan give en fuldendt deployment process, men man skal regne med at bruge en del tid på planglægning og indlæring.
Jeg håber dog, at denne serie kan være med til at hjælpe andre i gang med SCCM og således give en lettere start på projektet.

how can I deploy Windows Vista SP1 using SCCM 2007 SP1 (Part 1-6, Niall Brady).
http://www.windows-noob.com/forums/index.php?/topic/511-how-can-i-deploy-windows-vista-sp1-using-sccm-2007-sp1/

The full and complete list of SCCM Log Files.
http://www.dario.co.il/blog/?p=517
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892800.aspx

ConfigMgr 2007: Troubleshooting PXE Service Point Issues and WDS service not starting.
http://blogs.technet.com/smsandmom/archive/2008/09/17/configmgr-2007-troubleshooting-pxe-service-point-issues-and-wds-service-not-starting.aspx

Debugging OSD and Task Sequences.
http://www.deploymenttech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:debugging-osd-and-task-sequences&catid=34:blog&Itemid=1

Creating OU-based collections.
http://www.deploymenttech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241:creating-ou-based-collections&catid=34:blog&Itemid=1

Windows build numbers.
http://www.tweakvista.com/articles/39365/windows-7-is-a-good-name/

Using Task Sequence Variables to customize deployments.
http://ronni-pedersen.spaces.live.com/blog/cns!CF8D2BCE64196A5D!542.entry

Deploy and remove Registry keys.
http://sms-hints-tricks.blogspot.com/2009/06/removing-registry-keys-with-regedit.html

ConfigMgr 2007: How to deploy Adobe Reader and Acrobat 9 – Resources and Caveats
http://www.systemcentercentral.com/BlogDetails/tabid/143/IndexID/24345/Default.aspx

Deploy adobe updates.
http://sms-hints-tricks.blogspot.com/2009/05/deploy-adobe-acrobat-updates.html

SCCM Tools.
http://www.sccm-tools.com/default.aspx
http://www.myitforum.com/myITWiki/Default.aspx?Page=SCCMTools&AspxAutoDetectCookieSupport=1

SCUG.dk (System Center User Group Denmark).
http://scug.dk/

SCCM forum.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/configurationmanager

Deployment af Windows 7 – SCCM 2007 Part 15

Jeg har fået lavet mit “capture image”. Jeg vil nu forberede deployment af Windows 7 og Office 2007 SP2 til nye klienter.
Første step, er at importere det nye “capture image” ind i SCCM.
Under “Operating Systems Deployment”, gå til “Operating System Images”, højre musetast og vælg “Add Operating System”.

Vælg det nye “capture image”. Next.

Angiv “Name” og “Version”. Next.

Vælg “New Distribution Points”.

Klik “Next”.

Vælg “Distribution points”. Next – Close.

Vælg “Update Distribution Points”.

Klik “Yes”.

 

Opert herefter “Top Collections” og to nye “Under Deployment Collections”, som vist på nedenstående billede.
I denne blogpost serie vil deployment af Windows 7 kun gælde for ukendte/nye PC’ere.
For migrering fra XP til Windows 7 eller deployment af eksisterende/kendte PC’ere, kan jeg benytte en “Deploy Known Collection”.
Jeg kunne herefter tilknytte en seperat “Deploy Task Sequence”, hvor jeg angiver en USMT pakke.
For mere info til dette se nedenstående link’s.
http://scug.dk/blogs/configurationmanager/archive/2009/09/10/configuring-usmt-4-0-for-configuration-manager-part-1.aspx
 
 

Angiv code for “Windows7 x86 Deploy Unknown Collection”. Dette betyder at jeg kan PXE boote ukendte PC’ere og blive godkendt af PXE serveren.
select SMS_R_UNKNOWNSYSTEM.ResourceID,SMS_R_UNKNOWNSYSTEM.ResourceType,SMS_R_UNKNOWNSYSTEM.Name,SMS_R_UNKNOWNSYSTEM.Name,
SMS_R_UNKNOWNSYSTEM.Name from SMS_R_UnknownSystem where Decommissioned = “0”

Angiv code for “Windows7 x86 Deploy known Collection”. Jeg ønsker her at se alle Windows 7 PC’ere.
select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,
SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from sms_r_system where OperatingSystemNameandVersion like ‘%Workstation 6.1%’

For deployment af ukendte/nye PC’ere ønsker jeg at blive sprugt om computernavn. Dette konfigureres som følger.
Højre musetast på “Windows7 x86 Deploy Unknown Collection” og vælg “Modify Collection Settings”.

Gå til “Collection Variables” fanebladet og angiv “osdcomputername” under “Name”. Lad resten af felterne være blanke.
Den indsætter selv value værdi, som prikker.

Jeg er nu klar til at lave en “Deploy Task Sequence”.
Under “Operating Systems Deployment”, gå til “Task Sequences”, højre musetast og vælg “New Task Sequence”.

Vælg “Install an existing image package”. Next.

Angiv “Name” og vælg eksisternde x86 boot image. Next.

Vælg det importerede “capture image”. Angive “Image” (1-1) og lokalt administrator password. Next.

Angiv “Domain” og hvor de nye Windows 7 PC’ere skal placeres i OU strukturen. Vælg sccmadmin account. Next.

Vælg “ConfigMgr Client Package”. Next.

USMT, springer jeg over idet, at at jeg udruller Windows 7 til ukendte/nye PC’ere. Next.

Jeg har installeret alle Software Updates i mit “capture Image”, så dette undlader jeg også. Next.

Jeg har installeret Office 2007 SP2 i mit “capture image”. Jeg ønsker p.t ikke flere applikationer. Next – Next – Close.

 

Jeg skal nu lave en “Advertisement” udfra ovenstående “Task Sequence”.
Højre musetast på den nye “Task Sequence” og vælg “Advertise”.

Angiv “Name” og “Unknown Deploy Collection”. Gør task sequence tilgængelig via PXE. Next.

Angiv “High”. Next.

Vælg “Access content directly…”. Next.

Vælg default indstillinger. Next.

Vælg default indstillinger. Next – Next – Finish.

 

Afslut med at tilpasse “Task Sequence”.
Højre musetast på den nye “Task Sequence” og vælg “Edit”.

Vælg “properties” under “Volume”.

Vælg “Quick format”.

Tjek at “Windows7 x86 Deploy Unknown Collection” har fået det korrekte  “Advertisement”.

Start ny klient PC og tryk F12.

Dobbelt klik på “osdcomputername”.

Angiv computername, som du ønsker den hye PC skal have. OK.

Klik herefter “Next.

 

Deployment af nyt Windows 7 image går i gang.

Efter Windows 7 deployment, kan jeg nu se at maskinen har fået det ønskede navn og er med i domænet.

Deployment af Windows 7 – SCCM 2007 Part 14

Jeg vælger at lave mit capture image på en Virtual klient, der afvikles på en Hyper-V platform.
Fordelen er her, at der ikke skal importeres nogle netværk eller disk drivere i boot image.
Jeg skal importere min virtuelle reference PC ind i  den tidligere oprettet collection “Windows7 Ent x86 Capture”.

Det gøres på følgende måde.
Boot den virtuelle PC’er og aflæs/nedskriv Mac adresse og GUID. Sæt den her i pause mode.
Sluk herefter den virtuelle PC’er igen.

 

Under “Operating System Deployment”, gå til “Computer Association”, højre musetast og vælg “Import Computer information”.

Vælg “Import single computer”. Next.

 

Angiv “Computer name” og kopier MAC og GUID ind. Next.

Klik “Next”.

Vælg den ønskede “Capture Collection”. Next – Next – Finish.
 

Min virtuelle reference PC’er er nu blevet importeret i den rigtige collection.
Vælg til sidst “properties på “Capture Collection” og sikre at “Membership Rules og Advertisement står korrekt.


 

Jeg er nu klar og kan starte min capture image process.
Jeg tænder den virtuelle reference PC’er og ser at den bliver godkendt af PXE serveren.

Jeg trykker herefter F12 og windowsPE boot imaget bliver loadet.
Nedenstående blilleder viser hele processen.

 

Jeg har nu fået lavet et Windows 7 sysprep image med Office 2007 SP2, samt alle relevante “Software Updates”.
Næste fase, er så at udrulle dette image til en række nye PC’er.

Deployment af Windows 7 – SCCM 2007 Part 13

Den sidste forberedelse til mit capture image består i, at lave en “Task Sequence” og tilhørende advertisement.
Under “Operating System Deployment”, gå til “Task Sequences”. Høje musetast og vælg “New Task Sequence”.

Vælg “Build and capture a reference operating system image”. Next.

Angiv “Name” og “Boot image”. jeg vælger her det boot image der blev manuelt oprettet tidligere. Next.

 

Vælg den tidligere oprettet Windows 7 pakke. Angiv lokal administrator password. Next.
 

Af hensyn til “Software Updates” vælger jeg, at melde reference PC’en i domænet og efterfølgende melde den ud igen, inden sysprep afvikling.
Angiv OU til reference PC og sccmadmin account. Next.

Vælg “Configuration Manager Client installation package”. Next.

Vælg her “All software updates”. Next.

Vælg den føroprettede Office 2007 SP2 pakke. Next.

Vælg default indstillinger. Next.

Angiv “Image Properties”. Next.

 

Angiv sti til der hvor “capture image” skal gemmes. Jeg havde forinden oprettet folderen “CaptureOS” under SCCM_ALL.
Angiv navn på “capture wim image” og account. Next – Next – Finish.

Det er nu blevet tid til at oprette en “Advertisement” udfra ovenstående “Task Sequence”.
Højre musetast på den nye “Task Sequence” og vælg “”Advertise”

Angiv “Name” og “Capture Collection”. Gør task sequence tilgængelig via PXE. Next.

Angiv “High”. Next.

Vælg “Access content directly…”. Next.

 

Vælg default indstillinger. Next.

Vælg default indstillinger. Next – Next – Finish.

 

Afslut med at tilpasse “Task Sequence”.
Højre musetast på den nye “Task Sequence” og vælg “”Edit”.

Vælg “properties” under “Volume”.

Vælg “Quick format”.

Indsæt/Add en “restart task” efter Office 2007 SP2 install. Ellers vil “Software Updates” fejle.

Indsæt/Add en “join workgroup task”, inden sysprep.

 

Jeg er nu klar til capture test af en virtual refence PC’er.
For mere info til ovenstående, se dette link.

How to Deploy an Operating System
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb693478.aspx

Deployment af Windows 7 – SCCM 2007 Part 12

Jeg har nu forberedt “Software Update” og “Configuration Manager Client”.
Jeg vil nu lave Office 2007 pakken, som jeg ønsker, skal installeres i mit “capture image”.
Jeg starter her med at downloade office 2007 Ent ISO-fil + SP2 exe-fil.
Jeg ønsker at slipstreame SP2 ind i den eksisterende office pakke. Det gøres på følgende måde.
Opret 2 foldere på SCCM serveren (Office_SP2_Udpak og Office_SP2_Update).
Flyt SP2 til folderen Office_SP2_Udpak.
Via en cmd prompt skriv nedenstående kommando. Sikre forinden at du står i roden af Office_SP2_Udpak.
da_2007_microsoft_office_suite_service_pack_2_x86.exe /extract:C:MasterOffice2007_SP2Office_SP2_Update

Accepter licensvilkår og klik forsæt.

 

Filerne pakkes ud.

Jeg kan nu se alle filerne fra den udpakkede SP2.

 

Udpak Office 2007 ISO fil og placer den i Software folderen under SCCM_ALL, som jeg havde oprettet tidligere.
Kopier alle ovenstående udpakkede SP2 filer ned i updates folderen i selve Office 2007 folder strukturen.
Kør herefter kommandoen setup /admin fra roden af Office 2007 folder strukturen.

Vælg ny fil. OK.

Angiv “Organisation name”.

Angiv “Product key” og vælg “Suppres modal”.

Vælg “Run all from My Computer”.

Tilretningerne er færdige. Gem Office setup-fil.

 

Gem den i Updates folderen, hvor de andre SP2 filer er kopieret hen.

Vi har nu en slipstreamet Office 2007 SP2 installation med tilhørende setup-fil.

Næste fase er at lave en “Software Distribution Packages” af den tilrettede Office pakke.
Højre musetast på “Packages” og vælg “New Package”.

Angiv “Name”, “Version” mfl. Next.

 

Vælg, som vist på nedenstående billede. Next.

Vælg default indstillinger. Next.

Vælg, som vist på nedenstående billede. Next.

Vælg default indstillinger. Next.

Vælg default indstillinger. Next – Next – Finish.

Ok, jeg skal nu lave en ny deployment pakke af Office 2007 SP2.
Højre musetast på “Programs” og vælg “New Program”.

Angiv “Name” og sti til selve office setup.exe filen (unc share). Under “Run”, vælg “Hidden”. Next.

Vælg default indstillinger. Next.

Vælg at installationen skal afvikles, selv om brugeren ikke er logget på. Next.

 

Vælg, som vist på nedenstående billede. Next.

Klik på knappen “Import” og vælg installer-filen “EnterpriseWW.msi”. Next.

Vælg “Disable Operations Manager Alerts. Next – Next – Finish.

Opret “New Distribution Points” for Office 2007 SP2 pakken.

 

Klik “Next”.

Angiv kun server “Distribution points”. Next.

Vælg “Update Distribution points”.

Klik “Yes” for at afslutte.

Jeg har nu lavet alle de ønskede software updates og software pakker til mit “capture image”.
Jeg er tæt på nu, til at kunne lave den første test.